Skötselråd för badrummet

Du kan förlänga ditt badrums livslängd betydligt genom att rengöra och underhålla det på ett bra sätt. Här nedan har vi samlat våra tips för hur du tar hand om din dusch eller dina badrumsmöbler, enkelt och effektivt.

Skötselråd för badrummet

SKÖTSELRÅD FÖR BADRUMSMÖBLER

Möblerna är anpassade för badrumsmiljöer och är tillverkade i fuktbeständigt material.

Utsätt ej träytorna för direkt vattenkontakt, montera ej möbeln i anslutning till dusch eller badkar som stänker ner möbeln. Vid direkt vattenkontakt skall vattenfläckar torkas upp med en mjuk och torr trasa för att inte skada materialet.

Möbeln skall ej placeras i miljöer med extremt hög luftfuktighet. För att bibehålla möblernas utseende och kvalitet krävs god badrumsventilation och att temperaturerna ligger från +15° C till +30° C.

Smuts tas bort med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel. Torka alltid ytorna torra efter rengöringen.

Medel som innehåller syror lösningsmedel och slipmedel skall inte användas. Vid kontakt med kemikalier som avkalkningsmedel, nagelborttagning, hårfärgning eller liknande måste detta omedelbart tas bort.

Gummibelagda förvaringslådor tål ej maskindisk.

Elektroniska komponenter får endast installeras av behörig elektriker enligt gällande föreskrifter för våtrum.

Viss skillnad i kulör kan förekomma beroende på tillverkningsserie. Färger på lackade ytor och faner kan med tiden förändras i t.ex direkt solljus.

Skador som uppkommer pga felaktig rengöring eller användning och i eller långvarig exponering med vatten utgör inte grund för reklamation.

Macro badrumsmöbler är tillverkade av material som uppfyller mycket höga krav på kvalitet och fukttålighet. Stommar, fronter och hyllplan är tillverkade i fukttrögt trä och återvinns som ytbehandlat trä. Beslag, handtag och skruvar återvinns som metall.

 Ladda ner FDV/Skötselråd för möbler

SKÖTSELRÅD FÖR DUSCHAR

För att hålla den fri från mögelangrepp, kalkavlagringar och ständig exponering av kemikalier i schampo och tvål bör du rengöra den regelbundet enligt anvisningarna.

GLAS
Effektivaste och även det miljövänligaste sättet att hålla glasen rena och fina är att efter varje dusch dra med en gummiskrapa. Rengör glasen minst varannan vecka med diskmedel alternativt ett milt ättikbaserat rengöringsmedel vid förekomst av kalk i vattnet. Använd svamp eller borste som inte repar glaset eller profilerna. Självklart ska aldrig rengöringsmedel med slipande egenskaper användas. Det samma gäller naturligtvis även stålull, ”metallsvampar” och liknande som kan ge upphov till repor och märken.

SCREENGLAS/MÖNSTER
Screenmönster ska alltid vara på utsidan av glaset sett från duschutrymmet, rengör utsidan Screen/ mönster sidan med ljummet vatten och ett milt diskmedel. Använd ej produkter som bildar en skyddshinna på glaset då dessa medel kan uppleva som flammiga eller kan få ett rinn mönster i hinnan som upplevs att det är i screentrycket.

GJUTMARMOR
Duschkaren är tillverkade i gjutmarmor. Rengör karet med flytande rengöringsmedel. Vid matt yta eller små repor, polera och vaxa med bilvårdsprodukter enligt anvisning på produkten. Görs detta regelbundet, håller sig produkten fin under många år.

Utsätt ej duschkaret för syror, ammoniak, avloppsrengöring eller klorin. Om ytskiktet av någon anledning skulle bli repigt eller nedmattat, polera och vaxa med bilvårdsprodukter. Följ anvisningar på produkten.

OBS! Slipande skurmedel, stålull eller “metallsvamp” får ej användas vid rengöring!

Macro Designs duschar är konstruerade för att vara duschtäta och inte hermetiskt tillslutna, det vill säga inte vattentäta. Det innebär att ett visst läckage av vatten kan ske om man utsätter ett partiellt område under högre tryck och under fördröjd tid.

Tips! Var försiktig med universalmedel som rengör allt från rost, plast, glas, keramik till kalk i samma moment. Rengöringsmedel som innehåller aromatiska kolväten ska ABSOLUT INTE användas i Macro Designs duschar. Medel som innehåller Koltetraklorid, Trikloretylen, Cellulosathinner, Aceton och Avfettningsmedel ska ej användas. Självklart ska aldrig rengöringsmedel med slipande egenskaper användas. Det samma gäller naturligtvis även stålull, ”metallsvampar” och liknande som kan ge upphov till repor och märken.

 Ladda ner FDV/Skötselråd för duschar