Skötselråd för badrummet

Du kan förlänga ditt badrums livslängd betydligt genom att rengöra och underhålla det på ett bra sätt. Här nedan har vi samlat våra tips för hur du tar hand om din dusch eller dina badrumsmöbler, enkelt och effektivt.

Skötselråd för badrummet

Skötselråd för duschar

Våra duschar är konstruerade för att vara duschtäta och inte hermetiskt tillslutna, det vill säga inte vattentäta. Det innebär att ett visst läckage av vatten kan ske om man utsätter ett partiellt område under högre tryck och under fördröjd tid. För att hålla duschen fri från mögelangrepp, kalkavlagringar och ständig exponering av kemikalier av schampo och tvål bör du rengöra den regelbundet enligt våra rekommendationer.

För att förenkla underhåll och minska förbrukning av rengöringsprodukter rekommenderar vi att installer vattenfilter på inkommande vatten i din anläggning för att få bort förekomsten av kalk. Tex https://callidus.se/produkter/nf-vattenfilter-mot-kalk/

Skötselråd för glas

Effektivaste och även det miljövänligaste sättet att hålla glasen rena och fina är att efter varje dusch dra med en gummiskrapa.

• Rengör glasen minst varannan vecka med diskmedel alternativt ett milt ättikbaserat rengöringsmedel vid förekomst av kalk i vattnet.
• Använd svamp eller borste som inte repar glaset eller profilerna.
• Använd aldrig stålull (metallsvamp) eller liknande medel med slipande egenskaper, förutom vid extrema förhållanden som grov kalkbeläggning, då dessa kan ge upphov till repor och märken.
• På glas med frostade partier rengörs sidan med screen/mönster med ljummet vatten och ett milt diskmedel.
• Använd ej produkter som bildar en skyddshinna på glaset då dessa medel kan upplevas som flammiga eller få ett mönster i screentrycket.

Använd med fördel något av våra rengöringsmedel Impregnator-, Duschrent- eller Kalkrent Clean & Shine. (Kristallboll endast vid hårda avlagringar).

Skötselråd för akrylbadkar

För att ditt badkar ska hållas fräscht under många år så är det viktigt att du vårdar det väl genom att följa våra rekommendationer.

• Badkaret ska alltid tömmas på vatten samt sköljas av med rent vatten och ett milt rengöringsmedel utan alkohol eller ammoniak. Det görs med fördel direkt efter badet då badkarsytan fortfarande är varm för då är det enklare att få bort tvålrester, fett- och avlagringar.
• Kalkavlagringar tas enklast bort med varmt vatten, en mjuk svamp och flytande diskmedel, skölj med kallt vatten efter rengöring.
• Ta för vana att rensa bottenventilen regelbundet så blir livslängden optimal.

Använd med fördel vårt rengöringsmedel Bathroom Clean & Shine. (Polermedel/Restore Clean & Shine vid grövre märken).

Skötselråd för gjutmarmor - kabinkar & badkar

Karen är tillverkade i gjutmarmor. Rengör karet med flytande rengöringsmedel. Vid matt yta eller små repor, polera och vaxa med bilvårdsprodukter enligt anvisning på produkten. Görs detta regelbundet, håller sig produkten fin under många år.

• Utsätt ej karet för syror, ammoniak, avloppsrengöring eller klorin. Om ytskiktet av någon anledning skulle bli repigt eller nedmattat, polera och vaxa med bilvårdsprodukter. Följ anvisningar på produkten.
• Slipande skurmedel, stålull eller ”metallsvamp” får ej användas vid rengöring.

Använd med fördel vårt rengöringsmedel Bathroom Clean & Shine(Polermedel/Restore Clean & Shine vid grövre märken).

Skötselråd för blandare och takduschar

Våra blandare är ytbehandlade och bevaras bäst genom rengöring med mjuk trasa och mild tvållösning, eftersköljning med rent vatten och polering med torr trasa.

• Använd inte ättikbaserade, kalklösande, sura- eller slipande rengöringsmedel för kromade ytor
• Vid rengöring av kalk använd citronsyra. Blanda 1 del syra och 5 delar vatten, låt verka 10-15 minuter. Torka av med en mjuk trasa och skölj med vatten. Torka torrt efter rengöring.
• Strålsamlare takdusch samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ett bad med citronsyra i ett par timmar.
Använd med fördel vårt rengöringsmedel (Polermedel/Restore Clean & Shine vid grövre kalkavlagringar).

Skötselråd för handdukstorkar

Handdukstorkar från Macro Design består av pulverlackerad eller krommaterad stål. För att handdukstorken ska hålla i många år framöver är viktigt att den vårdas regelbundet. Finishen på handdukstorken bevaras bäst om du följer våra riktlinjer.

• Vid rengöring av smuts, kalk och avlagringar på din handdukstork rekomenderar vi att använda en mjuk trasa, diskmedel och vatten.
• Använd en mjuk trasa vid rengöring och torka efteråt med en torr trasa eller handduk.
• Kromade, färgade och metallytor kan skadas av ättiksyra, stålull och rengöringsmedel som innehåller ammoniak eller slipmedel.
• Slipande skurmedel, stålull eller “metallsvamp” får ej användas vid rengöring.

 

 Ladda ner FDV/Skötselråd för duschar

Skötselråd för badrumsmöbler

Badrumsmöbler från Macro Design är anpassade för badrumsmiljöer och är tillverkade i fuktbeständigt material och uppfyller mycket höga krav på kvalitet och fukttålighet. Stommar, fronter och hyllplan är tillverkade i fukttrögt trä och återvinns som ytbehandlat trä. Beslag, handtag och skruvar återvinns som metall. Utsätt ej träytorna för direkt vattenkontakt, montera ej möbeln i anslutning till dusch eller badkar som stänker ner möbeln. Viss skillnad i kulör kan förekomma beroende på tillverkningsserie. Färger på lackade ytor och fanér kan med tiden förändras i t.ex direkt solljus. Skador som uppkommer pga felaktig rengöring eller användning och i eller långvarig exponering med vatten utgör inte grund för reklamation var därför noga med att följa våra rekommendationer för rengöring.

• Vid direkt vattenkontakt ska vattenfläckar torkas upp med en mjuk och torr trasa för att inte skada materialet.
• Möbeln ska ej placeras i miljöer med extremt hög luftfuktighet. För att bibehålla möblernas utseende och kvalitet krävs god badrumsventilation och att temperaturerna ligger från +15° C till +30° C.
• Smuts tas bort med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel. Torka alltid ytorna torra efter rengöringen.
• Medel som innehåller syror, lösningsmedel och slipmedel ska aldrig användas.
• Vid kontakt med kemikalier som avkalkningsmedel, nagelborttagning, hårfärg eller liknande måste detta omedelbart tas bort.
• Gummibelagda förvaringslådor tål ej maskindisk.
• Elektroniska komponenter får endast installeras av behörig elektriker enligt gällande föreskrifter för våtrum.

Skötselråd för tvättställ & WC av porslin

Våra tvättställ och wc-stolar tillverkade i porslin med en glaserad yta. Det innebär att ytan är lätt att hålla ren samt så är den mycket slitstark. Rengör handfatet med milda rengöringsmedel. Vi rekommenderar att använda en mjuk trasa, diskmedel och vatten vid rengöring.

• Använd inga medel som innehåller syror, lösningsmedel med slipande egenskaper eller svampar med hård yta eftersom dessa kan skada tvättställets yta.
• Torka alltid ytorna torra efter rengöring. Vid kontakt med kemikalier som avkalkningsmedel, nagelborttagning, hårfärg eller liknande måste detta omedelbart tas bort.
• Vid rengöring av kalk använd citronsyra eller ättika, blanda 1 del syra och 5 delar vatten, låt verka 10-15 minuter, torka av med en mjuk trasa och skölj med vatten. Torka torrt efter rengöring.

Använd med fördel vårt rengöringsmedel Bathroom Clean & Shine. (Polermedel/Restore Clean & Shine vid grövre märken).

Skötselråd av tvättställ av glas

Glastvättstället är behandlat från början med en impregnator och bör behandlas regelbundet. Rengör handfatet med rengöringsmedel som är lämpliga för glas. Vi rekomenderar att använda en mjuk trasa, diskmedel och vatten vid rengöring.

• Använd inga medel som innehåller syror, lösningsmedel med slipande egenskaper eller svampar med hård yta eftersom dessa kan skada tvättställets yta.
• Torka alltid ytorna torra efter rengöring. Vid kontakt med kemikalier som avkalkningsmedel, nagelborttagning, hårfärg eller liknande måste detta omedelbart tas bort.
• För att undvika kalkavlagringar bör du behandla tvättstället ett par gånger/år med ett impregneringsmedel för glas.
• Var försiktig så att du inte skadar lackens yta på undersidan av tvättstället som återger tvättställets kulör. En skada på undersidan kan vara synligt genom glaset.
• Hantera tvättstället varsamt, utsätt inte tvättstället för hög belastning, häng inte på tvättstället och var extra försiktig vid kanter och hörn.
• Tvättstället får inte utsättas för snabba temperaturförändringar samt ej med en vattentemperatur över 60 ° C.
• Kalk tas enklast bort med kalkrent.

För att förenkla underhåll och minska förbrukning av rengöringsprodukter rekommenderar vi att installer vattenfilter på inkommande vatten i din anläggning för att få bort förekomsten av kalk. Tex https://callidus.se/produkter/nf-vattenfilter-mot-kalk/

 Ladda ner FDV/Skötselråd för möbler