Garantier

Våra badrum lever länge

Våra duschar, skärmväggar och badrumsmöbler är gjorda för att hålla länge och vi lämnar generösa garantier på våra produkter. Det kan vi göra för att vi:

  • Har en modern produktionsanläggning som vi driver i egen regi
  • Bara använder material som fungerar i tuffa badrumsmiljöer
  • Har en egen produktutvecklingsavdelning som jobbar nära produktionen
  • Väljer att jobba med duktiga underleverantörer
  • Alltid gör flera strikta kvalitetstester innan vi lanserar nya produkter

 

Garantier, märkningar och standarder


Duschar:
20 års garanti.

Badrumsmöbler:
20 års garanti på skenor och gångjärn.
10 års garanti på stommar och porslin.

Tillbehör:
2 års garanti på belysning, blandare, elektronik och andra tillbehör

CE-märkning:
Alla våra elektriska och mekaniska maskinenheter är CE-märkta. CE-märkning visar att tillverkaren eller importören har följt de grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav som återfinns i de EG-direktiv som reglerar detta.

Svenska och europiska standarder
Macro Designs produkter är utvecklade och testade på relevanta parametrar enligt följande standarder:

SS-EN 14428:2015+A1:2018. Sanitetsenheter - Duschväggar - Funktionskrav och provningsmetoder.
SS-EN 15200:2007. Sanitetsenheter - Duschkabiner med flera funktioner. Termostatblandare.
SS-EN 1111:2017. Sanitetsarmaturer – Termostatblandare i högtryckssystem.
SS-EN 14688:2015. Porslinstvättställ
SS-EN 14516:2015+A1:2018. Badkar
SS-EN 997:2018. WC med dolt vattenutlopp

 

FDV Dokument

Ladda ner våra dokument.

FDV Duschar

FDV Möbler

Macro Design

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbläsare.