Garantier

ALLMÄNA GARANTIREGLER


Hos oss har vi produktgaranti för alla produkter från varumärket Macro Design. 

Detta betyder att Macro Design ansvarar för att produkten fungerar under garantitiden.
Går den sönder under garantitiden repareras eller ersätts produkten.

Garantin gäller inte om konsumenten varit oaktsam efter det att produkten är mottagen.
Exempelvis vid vanvård, onormal användning eller skötsel- och serviceanvisningar ej har följts.

Följande garanti gäller för respektive produkt:

Dusch
20 års garanti på dusch ( gäller ej slitagedelar)

Badrumsmöbler
10 års garanti på stommar 
10 års garanti på tvättställ av porslin och glas
20 års garanti på lådskenor och gångjärn

Badkar
20 års garanti på badkar av gjutmarmor
10 års garanti på akrylbeläggning på badkar
5 års komponentgaranti

Handdukstorkar
5 års garanti på vattenburna handdukstorkar och tillbehör
3 års garanti på elhanddukstorkar och elpatroner

Blandare & takduschblandare
5 års garanti på blandare

WC (Cistern/stol/sits/spolknapp)
5 års garanti på WC

Övrigt
2 års garanti på belysning, elektronik och tillbehör


TESTAD KVALITET


Produkter från Macro Design är av högsta kvalitet.
För att säkerställa att kvaliteten uppnås genomgår våra produkter en rad tester.

  • Duscharna utsätts för läckagetest

  • Dörrar och hjul genomgår ett 30 000 rörelse-nonstop uthållighetstest för att kontrollera hållbarheten och funktionen hos komponenterna

  • Duschkaren till kabinerna genomgår ett hållfasthetstest för att kontrollera att de inte deformeras vid belastning och glasen går igenom ett sandsäckstest för att säkerställa kvaliteten.

Macro Design använder sig endast av härdat säkerhetsglas i duschlösningarna. Det innebär att om glaset mot förmodan skulle gå sönder krackeleras det ned till ytterst små bitar där inga stora vassa skärvor uppstår.

CE-märkning
Elektriska och mekaniska maskinenheter är CE-märkta. CE-märkning visar att tillverkaren eller importören har följt de grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav som återfinns i de EG-direktiv som reglerar detta.

Produkter från Macro Design är utvecklade och testade på relevanta parametrar enligt följande standarder:

  • SS-EN 14428:2005+A1:2008: Sanitetsenheter-Duschväggar
  • SS-EN 15200:2007: Sanitetsenheter

Macro Design är anslutna till FTI – Förpacknings- och tidnings- insamlingen. Därigenom har vi löst frågan om omhändertagande av våra förpackningar. FTI-avtalet omfattar förpackningar av wellpapp, papper/ kartong, plast och metall.

FDV Dokument

Ladda ner våra dokument.

FDV Duschar

FDV Möbler

Macro Design

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbläsare.