Skötselråd för duschar

Våra duschar är konstruerade för att vara duschtäta och inte hermetiskt tillslutna, det vill säga inte vattentäta. Det innebär att ett visst läckage av vatten kan ske om man utsätter ett partiellt område under högre tryck och under fördröjd tid. För att hålla duschen fri från mögelangrepp, kalkavlagringar och ständig exponering av kemikalier av schampo och tvål bör du rengöra den regelbundet enligt våra rekommendationer.

För att förenkla underhåll och minska förbrukning av rengöringsprodukter rekommenderar vi att du installerar vattenfilter på inkommande vatten i din anläggning för att få bort förekomsten av kalk.

Clean & Shine rengöringsmedel
Macro Design

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbläsare.