Miljö och kvalitet

Vi strävar alltid efter att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt och arbetar ständigt på att förnya och förbättra oss i vårt miljöarbete. Vår moderna produktionsanläggning i Laholm är en viktig hörnsten i vår verksamhet, och närheten till vår produktion underlättar såväl vår miljö- som kvalitetskontroll markant.

Vi är stolta över att kunna lämna marknadens mest långtgående produktgarantier. Det kan vi göra tack vare:

• Omfattande kvalitetstester innan lansering av nya produkter
• En intern produktutvecklingsavdelning som tänker kvalitet i alla steg och endast använder material som är anpassade för att leva upp till badrummets tuffa krav
• En modern produktionsanläggning som drivs i egen regi
• Noga utvalda professionella underleverantörer

 


20 års garanti

- 10 års garanti på stommar och porslin
- 20 års garanti på lådskenor och gångjärn
- 20 års garanti på dusch
- 2 års garanti på belysning, elektronik och tillbehör

 

 

Swedish Standards InstituteAlla Macro Designs produkter är utvecklade och testade på relevanta parametrar enligt följande standarder:
SS-EN 14428:2005+A1:2008, Sanitetsenheter -Duschväggar -Funktionskrav och Provningsmetoder.
SS-EN 15200:2007, Sanitetsenheter -Duschkabiner med flera funktioner.Termostatblandare
SS-EN 1111, Sanitetsarmaturer – Termostatblandare i högtryckssystem
SS-EN 14688:2006, Porslinstvättställ
SS-EN 14516:2006+A1:2010, Badkar
SS-EN 997:2012, WC med dolt vattenutlopp

 

 

CECE-märkning visar att tillverkaren eller importören har följt de grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav som återfinns i de EG-direktiv som reglerar detta. Alla våra elektriska och mekaniska maskinenheter är CE- märkta.

 

 

RepaVi är anslutna till FTI - Förpacknings- och tidningsinsamlingen och därigenom har löst frågan om omhändertagande av våra förpackningar. FTI-avtalet omfattar förpackningar av wellpapp, papper/kartong, plast och metall.

 

 

Macro Design- Miljö & Kvalitet